ஈமோஜிகளைப் பயன்படுத்துவது மிகவும் எளிது. நீங்கள் ஒரு மொபைல் சாதனத்தில் உரை உள்ளிடுகிறீர்கள் என்றால், பெரும்பாலான சாதனங்களில் ஈமோஜி பட்டனைக் கண்டுபிடிக்கலாம். இந்த பொத்தானை அழுத்தினால், நீங்கள் தேர்வு செய்யக்கூடிய ஈமோஜிகளின் ஒரு பட்டியலைப் பார்ப்பீர்கள். நீங்கள் விரும்பும் ஈமோஜியைத் தேர்ந்தெடுத்து, உங்கள் உரையில் இணைக்கவும்.

உங்கள் சாதனத்தில் ஈமோஜி பட்டனைக் கண்டுபிடிக்க முடியவில்லை என்றால், நீங்கள் ஈமோஜி கோடுகளை பயன்படுத்தலாம். உதாரணமாக, ஒரு சிரிக்கும் முகத்தை உருவாக்க, நீங்கள் : -) அல்லது : ) கோடுகளை  à®ªà®¯à®©à¯à®ªà®Ÿà¯à®¤à¯à®¤à®²à®¾à®®à¯.

பொதுவான ஈமோஜி கோடுகள்[code] மற்றும் அவற்றின் அர்த்தங்கள் கீழே:

 • :- ) அல்லது : D – சிரிக்கும் முகம் 🙂
 • : ( அல்லது : -( – சோகமான முகம் 🙁
 • : P – நாக்கு வெளியே நீட்டிக்கொண்டிருக்கும் முகம் 😛
 • : O – ஆச்சரியப்பட்ட முகம் 😮
 • : | – முகமற்ற முகம் 😐
 • < 3 – இதயம் ❤
 • : x – முத்தம் 😘
 • : wink: – wink 😉
 • : v – லிப்ஸ் ப்ளூஸ் :v

இந்த மொக்க ஜோக்ஸ் உங்களுக்கு தெரியுமா

ஈமோஜிகளை எவ்வாறு உரையில் வெளிபடுத்துவது:

 • ஈமோஜிகளை உங்கள் உரையில் இணைப்பதன் மூலம், உங்கள் உணர்ச்சிகளை வெளிப்படுத்தலாம் மற்றும் உங்கள் உரையை மிகவும் சுவாரஸ்யமாக மாற்றலாம்.
 • உங்கள் பார்வையாளரின் கலாச்சாரத்தைப் பற்றி சிந்திக்கவும். சில ஈமோஜிகள் ஒரு கலாச்சாரத்தில் ஒரு குறிப்பிட்ட அர்த்தத்தைக் கொண்டிருக்கலாம், மற்றொரு கலாச்சாரத்தில் வேறு அர்த்தத்தைக் கொண்டிருக்கலாம்.
 • ஈமோஜிகளை மிதமாகப் பயன்படுத்தவும். உங்கள் உரையில் அதிக ஈமோஜிகளைப் பயன்படுத்துவது உங்களுடன் உரையடுபவரை மிகவும் குழப்பமாகவோ அல்லது சலிப்பாகவோ மாற்றலாம்.

Emoji Meaning in Tamil List

EMOJI MEANING
Smiley Face Emojis
🙂 Slightly smiling face
😀 Smiling face
😃 Smiling face with big eyes
😄 Smiling face with smiling eyes
😁 Beaming face with smiling eyes
😅 Smiling face with tears
😆 Grinning face
🤣 Rolling on the floor laughing
😂 Lauging with tears
🙃 Upside down face
😉 Winking face
😊 Smiling face with smiling eyes
😇 Smiling face with halo
😎 Smiling face with sunglasses
🤓 Nerdy face
🧐 Face with monocle
🥳 Partying face
Emotional Faces
🥰 Smiling face with hearts
😍 Smiling face with heart eyes
🤩 Star-struck
😘 Face blowing kiss
😗 Kissing face
☺ Smiling face
😚 Kissing face with closed eyes
😙 Kissng face with smiling eyes
🥲 Smiling face with tears
Faces with Tongue Emojis
😋 Yummy face
😛 Face with tongue
😜 WInking face with tongue
🤪 Zanny face
😝 Squinting face with tongue
🤑 Money face with money tongue
Faces with Hands Emojis
🤗 Hugs
🤭 Face with hand in mouth
🤫 Shushing face
🤔 Thinkin face
Neutral Faces Emojis
😐 Neutral face
🤐 Zipped mouth
🤨 Face with raised eyebrow
😑 Expressionless face
😶 Face with no mouth
😏 Smirking face
😒 Unamused face
🙄 Face with rolling eyes
😬 Grimacing face
😮‍💨 Grimacing face
🤥 Lying face
Sleepy Faces Emojis
😪 Sleepy face
😴 Sleeping face
😌 Relieved face
😔 Pensive face
🤤 Drooling face
Sick Faces Emojis
😷 Face with mask
🤒 Face with thermometer
🤕 Face with bandage
🤢 Nauseous face
🤮 Vomiting face
🤧 Sneezing face
🥵 Hot face
🥶 Cold face
🥴 Woozy face
😵 Face with crossed-out face
🤯 Face with exploding head
Concerned Faces Emojis
😕 Confused face
😟 Worried face
🙁 Slightly frowning face
☹ Frowning face
😮 Face with open mouth
😯 Hushed face
😲 Astonished face
😳 Flushed face
🥺 Begging face
😦 Frowning face with open mouth
😧 Angushed face
😨 Fearful face
😰 Anxious face with sweat
😥 Sad but relieved face
😢 Crying face
😭 Loudly crying face
😱 Screaming face
😖 Confounded face
😣 Persevering face
😞 Disapointed face
😓 Downcast face with sweat
😩 Weary face
😫 Tired face
🥱 Yawning face
Negative Faces
😤 Face with steam
😡 Pouting face
😠 Angry face
🤬 Face with symbols on mouth
😈 Smiling face with horns
👿 Angry face with horns
💀 Skull
☠ Skull and cross-bone
Costume Faces Emojis
💩 Pile of poo
🤡 Clown
👹 Ogre
👺 Goblin
👻 Ghost
👽 Alien
👾 Alien monster
🤖 Robot
Cat Faces Emojis
😺 Grinnig cat
😸 Grinning cat with smiling eyes
😹 Grinning cat with tears
😻 Smiling cat with heart eyes
😼 Cat with wry smile
😽 Kissing cat
🙀 Weary cat
😿 Crying cat
😾 Pouting cat
Monkey Faces Emojis
🙈 See no evil monkey
🙉 Hear no evil monkey
🙊 Speak no evil monkey
Emotion Emojis
💋 Kiss
💌 Love letter
💘 Heart with arrow
💝 HEart with ribbon
💖 Sparking heart
💗 Growing heart
💓 Beating heart
💞 Revolving heart
💕 Two hearts
💟 Heart decoration
❣ Heart exclamation
💔 Broken heart
❤️‍🔥 Heart on fire
❤️‍🩹 Mending heart
❤ Red heart
🧡 Orange heart
💛 Yellow heart
💚 Green heart
💙 Blue heart
💜 Purple heart
🤎 Brown heart
🖤 Black heart
🤍 White heart
💯 Hundred(correct)
💢 Anger
💥 collision
💫 Dizzy
💦 Sweat droplets
💨 Dashing away
🕳 Hole
💣 Bomb
💬 Message baloon
👁️‍🗨️ Eye in speech bubble
🗨 Left speech bubble
🗯 Anger bubble
💭 Thought baloon
💤 zzz
Hands and other Body Parts Emojis
👋 Waving hand
🤚 Raised back of hand
🖐 Hands with splayed finger
✋ Raised hand
🖖 Vulcan salute
👌 Ok
🤌 Pinched fingers
🤏 Pinched hand
✌ Victory hand
🤞 Crossed fingers
🤟 Love you
🤘 Horn sign
🤙 Call me hand
👈 Index finger pointing left
👉 Index finger pointing right
👆 Index finger pointing up
👇 Index finger pointing down
🖕 Middle finger
☝ Forehand Index finger pointing up
🫵 Index finger pointing at viewer
👍 Thumbs up
👎 Thumbs down
✊ Raised fist
👊 Fist
🤛 Left facing fist
🤜 Right facing fist
👏 Clapping hands
🙌 Raised hands
👐 OPen hands
🤲 Palms together hands
🤝 Handshake
🙏 Praying hands
✍ Writing hands
💅 Nail polish
🤳 Selfie hand
💪 Flexed biceps
🦾 MEchanical arm
🦵 Leg
🦿 Mechanical leg
🦶 Foot
👂 Ear
🦻 Ear with earing aid
👃 Nose
🧠 Brain
👣 Footprint
🫀 MEchanical heart
🫁 Lungs
🦷 Tooth
🦴 Bone
👀 Eyes
👁 Eye
👅 Nose
👄 Mouth
Person Emojis
🧑 Person
👶 Baby
🧒 Child
👦 Boy
👧 Girl
👱 Person with blonde hair
👨 Man
🧔 Bearded person
🧔‍♂‍ Bearded man
🧔‍♀‍ Bearded woman
👨‍🦰 MAn with red hair
👨‍🦱 Man with curly hair
👨‍🦳 Man with white hair
👨‍🦲 Bald man
👩 Woman
👩‍🦰 Woman with red hair
👩‍🦱 Woman with curly hair
👩‍🦳 Woman with white hair
👩‍🦲 Bald woman
👱‍♀‍ Woman with blode hair
👱‍♂‍ Man with blonde hair
🧓 Old person
👴 Old man
👵 Old woman
🙍 Person frowning
🙍‍♂‍ Man frowning
🙍‍♀‍ Woman frowning
🙎 Person pouting
🙎‍♂‍ Man pouting
🙎‍♀‍ Woman pouting
🙅 Person gesturing no
🙅‍♂‍ Man gesturing no
🙅‍♀‍ Woman gesturing no
🙆 Person stretching
🙆‍♂‍ Man stretching
🙆‍♀‍ Woman stretching
💁 Person tipping hand
💁‍♂‍ Man tipping hand
💁‍♀‍ Woman tipping hand
🙋 Person rainsing hand
🙋‍♂‍ Man raising hand
🙋‍♀‍ Woman raisning hand
🧏 Deaf person
🧏‍♂‍ Deaf man
🧏‍♀‍ Deaf woman
🙇 Person bowing
🙇‍♂‍ Man bowing
🙇‍♀‍ Woman bowing
🤦 Person facepalming
🤦‍♂‍ Man facepalming
🤦‍♀‍ Woman facepalming
🤷 Person shrugging
🤷‍♂‍ Man shrugging
🤷‍♀‍ Woman shrugging
🧑‍⚕‍ Health worker
👨‍⚕‍ Man health worker
👩‍⚕‍ Woman health worker
🧑‍🎓 Student
👨‍🎓 Man student
🧑‍🏫 Teacher
👨‍🏫 Man teacher
👩‍🏫 Woman teacher
🧑‍⚖‍ Judge
👨‍⚖‍ Man judge
👩‍⚖‍ Woman judge
🧑‍🌾 Farmer
👨‍🌾 Man farmer
👩‍🌾 Woman farmer
🧑‍🍳 Cook
👨‍🍳 Man cook
👩‍🍳 Woman cook
🧑‍🔧 Mechanic
👨‍🔧 Man mechanic
👩‍🔧 Woman mechanic
🧑‍🏭 Factory worker
👨‍🏭 Man factory worker
👩‍🏭 Woman factory worker
🧑‍💼 Office worker
👨‍💼 Man office worker
👩‍💼 Woma office worker
🧑‍🔬 Scientist
👨‍🔬 Man scientist
👩‍🔬 Woman scientist
🧑‍💻 Technologist
👨‍💻 Man texhnologist
👩‍💻 Woman technologist
🧑‍🎤 Singer
👨‍🎤 Man singer
👩‍🎤 Woman singer
🧑‍🎨 Artist
👨‍🎨 Man artist
👩‍🎨 Woman artist
🧑‍✈‍ Pilot
👨‍✈‍ Man pilot
👩‍✈‍ Woman pilot
🧑‍🚀 Astronaut
👨‍🚀 Man astronaut
👩‍🚀 Woman astronaut
🧑‍🚒 Firefighter
👨‍🚒 Man firefighter
👩‍🚒 Woman firefighter
👮 Police
👮‍♂‍ Policeman
👮‍♀‍ Policewoman
🕵 Detective
🕵️‍♂‍ Man detective
🕵️‍♀‍ Woman detective
💂 Guard
💂‍♂‍ Man guard
💂‍♀‍ Woman guard
🥷 Ninja
👷 Construction worker
👷‍♂‍ Man construction worker
👷‍♀‍ Woman construction worker
🤴 Prince
👸 Princess
👳 Person wearing turban
👳‍♂‍ Man wearing turban
👳‍♀‍ Woman wearing turban
👲 Person with skullcap
🧕 Woman with headscaff
🤵 Person in tuxedo
🤵‍♂‍ Man in tuxedo
🤵‍♀‍ Woman in tuxedo
👰 Person in veil
👰‍♂‍ Man in veil
👰‍♀‍ Woman in veil
🤰 Pregnant woman
🤱 Breast-feeding
🧑‍🍼 Person feeding baby
👩‍🍼 WOman feeding baby
👨‍🍼 Man feeding baby
👼 Baby angel
🎅 Santa claus
🤶 Mrs Claus
🧑‍🎄 Mx Claus
🦸 Superhero
🦸‍♂‍ Man superhero
🦸‍♀‍ Woman superhero
🦹 Supervillain
🦹‍♂‍ Man superhero
🦹‍♀‍ Woman superhero
🧙 Mage
🧙‍♂‍ Man mage
🧙‍♀‍ Woman mage
🧚 Fairy
🧚‍♂‍ Man fairy
🧚‍♀‍ Woman fairy
🧛 Vampire
🧛‍♂‍ Man vampire
🧛‍♀‍ Woman vampire
🧜 Merperson
🧜‍♂‍ Merman
🧜‍♀‍ Mermaid
🧝 Elf
🧝‍♂‍ Man elf
🧝‍♀‍ Woman elf
🧞 Genie
🧞‍♂‍ Man genie
🧞‍♀‍ Woman genie
🧟 Zombie
🧟‍♂‍ Man zombie
🧟‍♀‍ Woman zombie
💆 Person getting massage
💆‍♂‍ Man getting massage
💆‍♀‍ Woman getting massage
💇 Person getting haircut
💇‍♂‍ Man getting haircut
💇‍♀‍ Woman getting haircut
🚶 Person walking
🚶‍♂‍ Man walking
🚶‍♀‍ Woman walking
🧍 Person standing
🧍‍♂‍ Man standing
🧍‍♀‍ Woman standing
🧎 Person kneeling
🧎‍♂‍ Man kneeling
🧎‍♀‍ Woman kneeling
🧑‍🦯 PErson with walking stick
👨‍🦯 Man with walking stick
👩‍🦯 Woman with walking stick
🧑‍🦼 Person in motorized wheelchair
👨‍🦼 Man in motorized wheelchair
👩‍🦼 Womain in motorized wheelchair
🧑‍🦽 Person in manual wheelchair
👨‍🦽 Man in manual wheelchair
👩‍🦽 Womaan in motorized wheelchair
🏃 Person sprinting
🏃‍♂‍ Man sprinting
🏃‍♀‍ Woman sprinting
💃 Woman dancing
🕺 Man dancing
🕴 Person in suit levitating
👯 People with bunny ears
👯‍♂‍ Men with bunny ears
👯‍♀‍ Women in bunny ears
🧖 Person in steaming room
🧖‍♂‍ Man in steaming room
🧖‍♀‍ Woman in steaming room
🧗 Person climbing
🧗‍♂‍ Man climbing
🧗‍♀‍ Woman climbing
🤺 Person fencing
🏇 Horse racing
⛷ Skier
🏂 Snowball
🏌 Person playing golf
🏌️‍♂‍ Man playing golf
🏌️‍♀‍ Woman playing golf
🏄 Person surfing
🏄‍♂‍ Man surfing
🏄‍♀‍ Woman surfing
🚣 Person rowing boat
🚣‍♂‍ Man rowing boat
🚣‍♀‍ Woman rowing boat
🏊 Person swimming
🏊‍♂‍ Man swimming
🏊‍♀‍ Woman swimming
⛹ Person bouncing ball
⛹️‍♂‍ Man bouncing ball
⛹️‍♀‍ Woman bouncing ball
🏋 Person lifting weight
🏋️‍♂‍ Man lifting weight
🏋️‍♀‍ Woman lifting weight
🚴 Person cycling
🚴‍♂‍ Man cycling
🚴‍♀‍ Woman cycling
🚵 Person mountain biking
🚵‍♂‍ Man mountain biking
🚵‍♀‍ Woman mountain biking
🤸 Person catwheeling
🤸‍♂‍ Man catwheeling
🤸‍♀‍ Woman catwheeling
🤼 People wrestling
🤼‍♂‍ Men wrestling
🤼‍♀‍ Women wrestling
🤽 Person playing water polo
🤽‍♂‍ Man playing water polo
🤽‍♀‍ Woman playing water polo
🤾 Person playing handball
🤾‍♂‍ Man playing handball
🤾‍♀‍ Woman playing handball
🤹 Person juggling
🤹‍♂‍ Man juggling
🤹‍♀‍ Woman juggling
🧘 Person lotus position
🧘‍♂‍ Man in lotus position
🧘‍♀‍ Woman in lotus position
🛀 Person bathing
🛌 Person in bed
👪 Family
👨‍👩‍👦 Family: man, woman, and boy
👨‍👩‍👧 Family: man, woman, and girl
👨‍👩‍👧‍👦 Family: man, woman, boy, and girl
👨‍👩‍👦‍👦 Family: man, woman, and two boys
👨‍👩‍👧‍👧 Family: man, woman, and two girls
👨‍👨‍👦 Family: two men and boy
👨‍👨‍👧 Family: two men and girl
👨‍👨‍👧‍👦 Family: two men, girl, and boy
👨‍👨‍👦‍👦 Family: two men and two boys
👨‍👨‍👧‍👧 Family: two men and two girls
👩‍👩‍👦 Family: two women and boy
👩‍👩‍👧 Family: two women and girl
👩‍👩‍👧‍👦 Family: two women, girl, and boy
👩‍👩‍👦‍👦 Family: two women and two boys
👩‍👩‍👧‍👧 Family: two women and two girls
👨‍👦 Family: man and boy
👨‍👦‍👦 Family: man and two boys
👨‍👧 Family: man and girl
👨‍👧‍👦 Family: man, girl and boy
👨‍👧‍👧 Family: man and two girls
👩‍👦 Family: woman and boy
👩‍👦‍👦 Family: woman and two boys
👩‍👧 Family: woman and girl
👩‍👧‍👦 Family: woman, girl, and boy
👩‍👧‍👧 Family: woman and two girls
🧑‍🤝‍🧑 People holding hands
👭 Women holding hands
👫 Woman and man holding hands
👬 Men holding hands
💏 Kiss
👩‍❤‍💋‍👨 Woman and man kissing
👨‍❤‍💋‍👨 Man and man kissing
👩‍❤‍💋‍👩 Womand and woman kissing
💑 Couple with heart
🗣 Person speaking
👤 Bust in silhouhette
👥 Busts in silhouette
🫂 People hugging
Animals and Nature Emojis
🐵 Monkey face
🐒 Monkey
🦍 Gorilla
🦧 Orangutan
🐶 Dog face
🐕 Dog
🦮 Guide dog
🐕‍🦺 Service dog
🐩 Poodle
🐺 Wolf
🦊 Fox
🦝 Racoon
🐱 Cat face
🐈 Cat
🐈‍⬛ Black cat
🦁 Lion
🐯 Tiger face
🐅 Tiger
🐆 Leopard
🐴 Horse face
🐎 Horse
🦄 Unicorn
🦓 Zebra
🦌 Deer
🦬 Bison
🐮 Cow face
🐄 Cow
🐂 Ox
🐃 Water buffalo
🐷 Pig face
🐖 Pig
🐗 Boar
🐽 Pig nose
🐏 Ram
🐑 Ewe
🐐 Goat
🐪 Camel
🐫 Two hump camel
🦙 Ilama
🦒 Giraffe
🐘 Elephant
🦣 Mammoth
🦏 Rhiniceros
🦛 Hippopotamus
🐭 Mouse face
🐁 Mouse
🐀 Rat
🐹 Hamster
🐰 Rabbit face
🐇 Rabbit
🐿 Chipmunk
🦫 Beaver
🦔 Hedgehog
🦇 Bat
🐻 Bear
🐻‍❄️ Polar bear
🐨 Koala
🐼 Panda
🦥 Sloth
🦦 Otter
🦨 Skunk
🦘 Kangaroo
🦡 Badger
🐾 Paw prints
🦃 Turkey
🐔 Chicken
🐓 Rooster
🐣 Hatching
🐤 Baby chick
🐥 Front-facing chick
🐦 Bird
🐧 Penguin
🕊 Dove
🦅 Eagle
🦆 Duck
🦢 Swan
🦉 Owl
🦤 Dodo
🪶 Feather
🦩 Flamingo
🦜 Peacock
🐸 Frog
🐊 Crocodile
🐢 Turtle
🦎 Lizard
🐍 Snake
🐲 Dragon face
🐉 Dragon
🦕 Sauropod
🦖 Tyranosaurus
🐳 Spouting whale
🐋 Whale
🐬 Dolphin
🦭 Seal
🐟 Fish
🐠 Tropical fish
🐡 Blowfish
🦈 Shark
🐙 Octopus
🐚 Spiral shell
🐌 Snail
🦋 Butterfly
🐛 Bug
🐜 Ant
🐝 Honeybee
🪲 Beetle
🐞 Lady Beetle
🦗 Cricket
🪳 Cockroach
🕷 Spider
🕸 Spider web
🦂 Scorpion
🦟 Mosquito
🪰 Fly
🪱 Worm
🦠 Microbe
💐 Bouquet
🌸 Cherry blossom
💮 White flower
🏵 Rosette
🌹 Rose
🥀 Wilted flower
🌺 Hibiscus
🌻 Sunflower
🌼 Blossom
🌷 Tulip
🌱 Seedling
🪴 Potted plant
🌲 Evergreen tree
🌳 Deciduous plant
🌴 Palm tree
🌵 Cactus
🌾 Sheaf of rice
🌿 Herb
☘ Shamrock
🍀 Four leaf clover
🍁 Maple leaf
🍂 Fallen leaf
🍃 Leaf fluttering in wind
🪴 Empty nest
🪴 Nest with eggs
Food and Drinks Emojis
🍇 Grapes
🍈 Melon
🍉 Water melon
🍊 Tangerine
🍋 Lime
🍌 Banana
🍍 Pineapple
🥭 Mango
🍎 Red apple
🍏 Green apple
🍐 Pear
🍑 Peach
🍒 Cherries
🍓 Strawberries
🫐 Blueberries
🥝 Kiwi fruit
🍅 Tomato
🫒 Olive
🥥 Coconut
🥑 Avocado
🍆 Eggplant
🥔 Potato
🥕 Carrot
🌽 Corn
🌶 Pepper
🫑 Bell pepper
🥒 Cucumber
🥬 Leafy green
🥦 Broccoli
🧄 Garlic
🧅 Onion
🍄 Mushroom
🥜 Peanuts
🫑 Beans
🌰 Chestnut
🍞 Bread
🥐 Croissant
🥖 Baguette bread
🫓 Flat bread
🥨 Pretzel
🥯 Bagel
🥞 Pancake
🧇 Waffle
🧀 Cheese wedge
🍖 Meat with bone
🍗 Poultry leg
🥩 Cut of meat
🥓 Bacon
🍔 Hamburger
🍟 French fries
🍕 Pizza
🌭 Hot dog
🥪 Sandwich
🌮 Taco
🌯 Burrito
🫔 Tamale
🥙 Stuffed flatbread
🧆 Falafel
🥚 Egg
🍳 Cooking
🥘 Shallow pan of food
🍲 Pot of food
🫕 Fondue
🥣 Bowl with food
🥗 Green salad
🍿 Popcorn
🧈 Butter
🧂 Salt
🥫 Canned food
🍱 Bento box
🍘 RIce cracker
🍙 Rice ball
🍚 Cooked rice
🍛 Curry rice
🍜 Steaming bowl
🍝 Spaghetti
🍠 Roasted sweet potato
🍢 Oden
🍣 Sushi
🍤 Fried shrimp
🍥 Fish cake with swiri
🥮 Moon cake
🍡 Dango
🥟 Dumpling
🥠 Fortune cookie
🥡 Take out box
🦀 Crab
🦞 Lobster
🦐 Shrimp
🦑 Squid
🦪 Oyster
🍨 Ice cream
🍧 Shaved ice cream
🍦 Soft ice cream
🍩 Doughnut
🍪 Cookie
🎂 Birthday cake
🍰 Short cake
🧁 Cup cake
🥧 Pie
🍫 Chocoloate
🍬 Candy
🍭 Lollipop
🍮 Custard
🍯 Honey pot
🍼 Baby bottle
🥛 Glass of milk
☕ Hot beverage
🫖 Teapot
🍵 Teacup without handle
🍶 Sake
🍾 Bottle with poppin cork
🍷 Wine glass
🍸 Cocktail glass
🍹 Tropical drink
🍺 Beer mug
🍻 Clinking beer mug
🥂 Clinking glasses
🥃 Tumbler glass
🥤 Cup with strawberry
🧋 Bubble tea
🧃 Beverage box
🧉 Mate
🧊 Ice
🥢 Chopsticks
🍽 Fork and knife with plate
🍴 Fork and knife
🥄 Spoon
🔪 Kitchen knife
🧋 Jar
🏺 Amphora
Travel and Places Emojis
🌍 Globe showing Africa and Europe
🌎 Globe showing Americas
🌏 Globe showing Asia and Australia
🌐 Globe with meridians
🗺 World map
🧭 Compass
⛰ Mountain
🏔 Snowcap mountain
🌋 Volcanic mountain
🗻 Fuji mountain
🏕 Camping
🏖 Beach with umbrella
🏜 Desert
🏝 Desertified island
🏞 National park
🏟 Stadium
🏛 Classical building
🏗 Building construction
🧱 Brick
🪨 Rock
🪵 Wood
🛖 Hut
🏘 Houses
🏚 Derelict house
🏠 House
🏡 House with garden
🏢 Office building
🏣 Japanese office
🏤 Post office
🏥 Hospital
🏦 Bank
🏨 Hotel
🏩 Love hotel
🏪 Convenience store
🏫 School
🏬 Department
🏭 Factory
🏯 Japanese castle
🏰 Castle
💒 Wedding house
🗼 Tokyo tower
🗽 Statue of liberty
⛪ Church
🕌 Mosque
🛕 Hindu temple
🕍 Synagogue
⛩ Shinto shrine
🕋 Kaaba
⛲ Fountain
⛺ Tent
🌁 Foggy
🌃 Night with starrs
🏙 Citscape
🌅 Sunrise
🌄 Sunrise over mountains
🌆 Cityscape at dusk
🌇 Sunset
🌉 Bridge at night
♨ Hot springs
🎠 Carousel horse
🎡 Ferris wheel
🎢 Roller coaster
💈 Barber poll
🎪 Circus tent
Transport Emojis
🚂 Locomotive
🚃 Railway car
🚄 High speed train
🚅 Bullet train
🚆 Train
🚇 Metro
🚈 Light rail
🚉 Station
🚊 Tram
🚝 Monorail
🚞 Mountain railway
🚋 Tram car
🚌 us
🚍 Oncoming bus
🚎 Trolley bus
🚐 Minibus
🚑 Ambulance
🚒 Fire engine
🚓 Police car
🚔 Oncoming police car
🚕 Taxi
🚖 Oncoming taxi
🚗 Automobile
🚘 Oncoming automobile
🚙 Sport utility vehicle
🛻 Pickup truck
🚚 Delivery truck
🚛 Articulated lorry
🚜 Tractor
🏎 Racing car
🏍 Motorcycle
🛵 Scooter
🦽 Manual wheelchair
🦼 Motorized wheelchair
Time Emojis
⌛ Hourglass done
⏳ Hourglass starting
⌚ Watch
⏰ Alarm
⏱ Stopwatch
⏲ Timer clock
🕰 Mantelpiece clock
🕛 Twelve O’clock
🕧 Twelve-thirty
🕐 One O’clock
🕜 One-thirty
🕑 Two O’clock
🕝 Two-thirty
🕒 Three O’clock
🕞 Three-thirty
🕓 Four O’clock
🕟 Four-thirty
🕔 Five O’clock
🕠 Five-thirty
🕕 Six O’clock
🕡 Six-thirty
🕖 Seven O’clock
🕢 Seven-thirty
🕗 Eight O’clock
🕣 Eight-thirty
🕘 Nine O’clock
🕤 Nine-thirty
🕙 Ten O’clock
🕥 Ten-thirty
🕚 Eleven O’clock
🕦 Eleven-thirty
Sky and Weather Emojis
🌑 New moon
🌒 Waxing crescent moon
🌓 First quarter moon
🌔 Waxing gibbous moon
🌕 Full moon
🌖 Waning gibbous moon
🌗 Last quarter moon
🌘 Waning crescent moon
🌙 Crescent moon
🌚 New moon face
🌛 First quarter moon face
🌜 Last quartermoon face
🌡 Thermometer
☀ Sun
🌝 Full moon face
🌞 Sun with face
🪐 Ringed planet
⭐ Star
🌟 Glowing star
🌠 Shooting star
🌌 Milky way
☁ Cloud
⛅ Sun behind cloud
⛈ Cloud with lighting and rain
🌤 Sun behind small cloud
🌥 Sun behind large cloud
🌦 Sun behind rain cloud
🌧 Cloud with rain
🌨 Cloud with snow
🌩 Cloud with lighting
🌪 Tornado
🌫 Fog
🌬 Wind face
🌀 Cyclone
🌈 Rainbow
🌂 Closed umbrella
☂ Umbrella
☔ Umbrella with raindrops
⛱ Umbrella on ground
⚡ High voltage
❄ Snowflake
☃ Snowman
⛄ Snowman without snow
☄ Comet
🔥 Fire
💧 Droplet
🌊 Water wave
Activity Emojis
🎃 Jack-o-lantern
🎄 Christmas tree
🎆 Fireworks
🎇 Sparkler
🧨 Firecracker
✨ Sparkles
🎈 Baloon
🎉 Party popper
🎊 Confetti ball
🎋 Tanabata tree
🎍 Pine decoration
🎎 Japanese dolls
🎏 Carp streamer
🎑 Moon viewing ceremony
🧧 Red envelope
🎀 Ribbon
🎁 Wrapped gift
🎗 Reminder ribbon
🎟 Admission ticket
🎫 Ticket
Award Medals Emojis
🎖 Military medal
🏆 Trophy
🏅 Sports medal
🥇 Gold medal – first position
🥈 Silver medal – second position
🥉 Bronze medal – third position
Sport Emojis
⚽ Soccer ball
⚾ Baseball
🥎 Softball
🏀 BAsketball
🏐 Volleyball
🏈 American football
🏉 Rugby
🎾 Tennis
🥏 Flying disk
🎳 Bowling
🏏 Cricket
🏑 Field hockey
🏒 Ice hockey
🥍 Lacrose
🏓 Ping pong
🏸 Badminton
🥊 Boxing glove
🥋 Martial arts uniform
🥅 Goal net
⛳ Flag in a hole
⛸ Ice skate
🎣 Fishing poll
🤿 Driving mask
🎽 Running shirt
🎿 Skis
🛷 Sled
🥌 Curling stone
Games Emojis
🎯 Bullseye
🪀 Yo-yo
🪁 Kite
🎱 8 ball
🔮 Crystal ball
🪄 Magic wand
🧿 Nazar amulet
🪄 Hamsa
🎮 Video game pad
🕹 Joystick
🎰 Slot machine
🎲 Game die
🧩 Puxxle piece
🧸 Teddy bear
🪅 Pinata
🪆 Mirror
🪆 Nesting doll
♠ Spade suit
♥ Heart suit
♣ Club suit
♟ Chess pawn
🃏 Joker
🀄 Mahjong red dragon
🎴 Flower playing cards
Arts and Crafts Emojis
🎭 Performing arts
🖼 Framed picture
🎨 Artist pallete
🧵 Thread
🪡 Sewing needle with thred
🧶 Yarn
🪢 Knot
Clothing Objects Emojis
👓 Glasses
🕶 Sunglasses
🥽 Googles
🥼 Lab coat
🦺 Safety vest
👔 Necktie
👕 T-shirt
👖 Jeans
🧣 Scarf
🧤 Gloves
🧥 Coat
🧦 Socks
👗 Dress
👘 Kimono
🥻 Sari
🩱 One piece suit
🩲 Briefs
🩳 Shorts
👙 Bikini
👚 Woman’s cloth
👛 Purse
👜 Handbag
👝 Clutch bag
🛍 Shopping bags
🎒 Backpack
🩴 Thong sandals
👞 Man’s shoe
👟 Running shoe
🥾 Hiking boot
🥿 Flat shoe
👠 High-heeled shoe
👡 Woman’s sandal
🩰 Ballet shoes
👢 Woman’s boot
👑 Crown
👒 Woman’s hat
🎩 Top hat
🎓 Graduation cap
🧢 Billed cap
🪖 Military helmet
⛑ Rescuew worker’s helmet
📿 PRayer beads
💄 Lipstick
💍 Ring
💎 Gemstone
Sound Emojis
🔇 Muted speaker
🔈 Low volume speaker
🔉 Mid volume speaker
🔊 High volume speaker
📢 Loudspeaker
📣 Megaphone
📯 Postal horn
🔔 Bell
🔕 Bell with slash
🎼 Musical score
🎵 Musical note
🎶 Musical notes
🎙 Studio microphone
🎚 Level slider
🎛 Control knobs
🎤 Microphone
🎧 Headphone
📻 Radio
Musical Instrument Emojis
🎷 Saxophone
🪗 Accordion
🎸 Guitar
🎹 Musical keyboard
🎺 Trumpet
🎻 Violin
🪕 Banjo
🥁 Drum
🪘 Long drum
Phone Emojis
📱 Mobile phone
📲 MObile phone with arrow
☎ Telephone
📞 Telephone receiver
📟 Pager
📠 Fax machine
Computer Emojis
🔋 Full battery
🪫 Low battery
🔌 Electric plug
💻 Laptop
🖥 Desktop computer
🖨 Printer
⌨ Keyboard
🖱 Mouse
🖲 Trackball
💽 Computer disk
💾 Floppy disk
💿 Optical disk
📀 DVD
🧮 Abacus
Light and Video Emojis
🎥 Movie camera
🎞 Film frames
📽 Film Projector
🎬 Clapper board
📺 Television
📷 Camera
📸 Camera with flash
📹 Video camera
📼 Video cassete
🔍 Magnifying glass tilted left
🔎 Magnifying glass tilted right
🕯 Candle
💡 Light bulb
🔦 Flashlight
🏮 Red pepper lantern
🪔 Diya lamp
Book and Paper Emojis
📔 Notebook with decorative cover
📕 Closed notebook
📖 Opened notebook
📗 Green book
📘 Blue book
📙 Orange book
📚 Orange books
📓 Notebook
📒 Ledger
📃 Page with curl
📜 Scroll
📄 Page facing up
📰 Newspaper
🗞 Rolled-up newspaper
📑 Bookmark tabs
🔖 Bookmark
🏷 Label
💰 Money bag
🪙 Coin
💴 Yen banknote
💵 Dollar banknote
💶 Euro banknote
💷 Pound banknote
💸 Money with wings
💳 Credit card
🧾 Receipt
💹 Chart increase woth Yen
Mail Emojis
✉ Envelope
📧 e-mail
📩 Envelope with arrow
📤 Outbox tray
📥 Inbox tray
📦 Package
📫 Closed mailbox with raised flag
📪 Closed mailbox with lowered flag
📬 Open mailbox with raised flag
📭 Open mailbox with lowered flag
📮 Postbox
🗳 Ballot box with ballot
Writing
✏ Pencil
✒ Black nib
🖋 Fountain pen
🖊 Pen
🖌 Paintbrush
🖍 Crayon
📝 Memo
Office Emojis
💼 Briefcase
📁 File folder
📂 Open the folder
🗂 Card index dividers
📅 Calender
📆 Tear off calender
📇 Card index
📈 Increasing chart
📉 Decreasing chart
📊 Bar chart
📋 Clipboard
📌 Pushpin
📍 Round pushpin
📎 Paperclip
🖇 Linked paperclips
📏 Straight ruler
📐 Triangular ruler
✂ Scissors
🗃 Card file box
🗄 File cabinet
🗑 Waste basket
Lock Emojis
🔒 Locked
🔓 Unlocked
🔏 Locked with pen
🔐 Locked with key
🔑 Key
🗝 Old key
Tools Emojis
🔨 Hammer
🪓 Axe
⛏ Pick
⚒ Hammer and pick
🛠 Hammer and wrench
🗡 Sword
⚔ Crossed swords
🔫 Water gun
🪃 Boomerang
🏹 Bow and arrow
🛡 Shield
🪚 Carpentry saw
🔧 Wrench
🪛 Screwdriver
🔩 Bolt and nut
⚙ Wheel
🗜 Clamp
⚖ Balance scale
🦯 White cane
🔗 Link
⛓ Chains
🪝 Hook
🧰 Toolbox
🧲 Magnet
🪜 Ladder
Science Emojis
⚗ Alembic
🧪 Test tube
🧫 Petri dish
🧬 DNA
🔬 Microscope
🔭 Telescope
📡 Satelite antenna
Medical Emojis
💉 Syringe
🩸 A droplet of blood
💊 Pill
🩹 Adhesive bandage
🩼 Clutch
🩺 Stethoscope
🩻 X-ray
Household Emojis
🚪 Door
🛗 Elevator
🪞 Mirror
🪟 Window
🛏 Bed
🛋 Couch and lamp
🪑 Chair
🚽 Toilet
🪠 Plunger
🚿 Shower
🛁 Bathtub
🪤 Mouse trap
🪒 Razor
🧴 Lotion bottle
🧷 Safety pin
🧹 Broom
🧺 Basket
🧻 Roll of paper
🪣 Bucket
🧼 Soap
🫧 Bubbles
🪥 Toothbrush
🧽 Sponge
🧯 Fire extinguisher
🛒 Shopping cart
Other Objects Emojis
🚬 Cigarette
⚰ Casket
🪦 Headstone
⚱ Funeral urn
🗿 Mole
🪧 Placard
🪪 ID Card
Symbols
🏧 ATM Sign
🚮 Litter in bin
🚰 Portable water
♿ Wheelchair symbol
🚹 Men’s room symbol
🚺 Women’s room symbol
🚻 Restroom symbol
🚼 Baby symbol
🚾 Water closet
🛂 Passport control
🛂 Customs
🛄 Baggage claim
🛅 Left laugage
Warning Emojis
⚠ Warning
🚸 Children crossing
⛔ No entry
🚫 Prohibited
🚳 No bicycles
🚭 No smoking
🚯 No littering
🚱 Non-portable water
🚷 No pedestrians
📵 No mobile phones
🔞 No one under 18
☢ Radioactive
☣ Biohazard
Arrow Emojis
⬆ Up Arrow
↗ Up-right arrow
➡ Right arrow
↘ Down-right arrow
⬇ Down arrow
↙ Down-left arrow
⬅ Left arrow
↖ Up-left arrow
↕ Up-down arrow
↔ Left arrow
↩ Right arrow curving left
↪ Left arrow curving right
⤴ Right arrow curving up
⤵ Right arrow curving down
🔃 Clockwise vertical arrow
🔄 Counterclockwise arrows button
🔙 Back arrow
🔚 End arrow
🔛 On arrow
🔜 Soon arrow
🔝 Top arrow
Religion
🛐 Place of worship
⚛ Atom symbol
🕉 OM
✡ Star of David
☸ Wheel of Dharma
☯ Yin yang
✝ Latin cross
☦ ORthodox cross
☪ Star and cresent moon
☮ Peace
🕎 Menorah
🔯 Six-pointed star
Zodiac
♈ Aries
♉ Taurus
♊ Gemini
♋ Cancer
♌ Leo
♍ Virgo
♎ Libra
♏ Scorpio
♐ Sagittarius
♑ Capricon
♒ Acquarius
♓ Pisces
⛎ Ophiucus
AV Symbols
🔀 Shuffle tracks
🔁 Repeat all
🔂 Repeat one
▶ Play
⏸ Pause
⏩ Fast-forward
⏭ Next track
⏯ Play or pause
◀ Reverse
⏪ Fast-reverse
⏮ Previous track
🔼 Upwards
⏫ Fst-up
🔽 Downwards
⏬ Fast down
⏹ Stop
⏺ Record
⏏ Eject
🎦 Cinema
🔅 Dim
🔆 Bright
📶 Network antenna bars
📳 Vibration mode
📴 Mobile phone off
Gender
♀ Female
♂ Male
⚧ Transgender
Math Symbols
✖ Times
➕ Plus
➖ Minus
➗ Divide
🟰 Equals
♾ Infinity
Punctuation Symbols
‼ Double exclamation
⁉ Exclamation and question mark
❓ Red question mark
❔ White question mark
❗ Red exclamation mark
❕ White exclamation mark
〰 Wavy dash
Currency
💱 Currency exchange
💲 Heavy green dollar sign
Other Symbols
⚕ Medical symbol
♻ Recycling symbol
⚜ Fleur-de-lis
🔱 Trident
📛 Name badge
🔰 Japanese symbol for beginner
⭕ Hollow red circle
✅ Green box with checkmark
☑ Blue box with checkmark
✔ Checkmark
❌ Crossmark
❎ Green crossmark
➰ Curly loop
➿ Double curly loop
〽 PArt alternation mark
✳ Eight-spoked asterik
✴ Eight-pointed star
❇ Sparkle
© Copyright symbol
® Registered
™ Trademark
Keycap
#️⃣ # Keycap
*️⃣ * Keycap
0️⃣ 0 Keycap
1️⃣ 1 Keycap
2️⃣ 2 Keycap
3️⃣ 3 Keycap
4️⃣ 4 Keycap
5️⃣ 5 Keycap
6️⃣ 6 Keycap
7️⃣ 7 Keycap
8️⃣ 8 Keycap
9️⃣ 9 Keycap
🔟 10 Keycap
Alphanum Symbols
🔠 Input Latin uppercase
🔡 Input Latin lowercase
🔢 Input numbers
🔣 Input symbols
🔤 Input Latin letters
🅰 A blood type
🆎 AB blood type
🅱 B blood type
🅾 O blood type
🆑 CL button
🆒 Cool button
🆓 Free button
ℹ Info button
🆔 ID button
Ⓜ Circled M
🆕 New button
🆖 NG button
🆗 OK button
🅿 P button
🆘 SOS button
🆙 UP! button
🆚 VS Button
Japanese Buttons
🈁 Japanese “here” button
🈂 Japanese “service charge” button
🈷 Japanese “monthly amount” button
🈶 Japanese “not free of charge” button
🈯 Japanese “reserved” button
🉐 Japanese “bargain” button
🈹 Japanese “discount” button
🈚 Japanese “free of charge” button
🈲 Japanese “prohibited” button
🉑 Japanese “acceptable” button
🈸 Japanese “application” button
🈴 Japanese “passing grade” button
🈳 Japanese “vacancy” button
㊗ Japanese “congratulations” button
㊙ Japanese “secret” button
🈺 Japanese “open for business” button
🈵 Japanese “no vacancy” button
Geometric Emojis
🔴 Red circle
🟠 Orange circle
🟡 Yellow circle
🟢 Green circle
🔵 Blue circle
🟣 Purple circle
🟤 Brown circle
⚫ Black circle
⚪ White circle
🟥 Red square
🟧 Orange square
🟨 Yellow square
🟩 Green square
🟦 Blue square
🟪 Purple square
🟫 Brown square
⬛ Black square
⬜ White square
🔶 Large orange diamond
🔷 Large blue diamond
🔸 Small orange diamond
🔹 Small blue diamond
🔺 Red triangle pointed up
🔻 Red triangle pointed down
💠 Diamond with a dot
🔘 Radio button
🔳 White square button
🔲 Black square button
Flags
🏁 Chequered flag
🚩 Triangular flag
🎌 Crossed flag
🏴 Black flag
🏳 White flag
🏳️‍🌈 Rainbow flag
🏳️‍⚧️ Transgender flag
🏴‍☠️ Pirate flag

ஈமோஜிகளைப் பயன்படுத்தி உங்கள் உரையை இன்னும் சுவாரஸ்யமாக மாற்றவும்!