ஒரு கப்புக்கு எவ்வளவு அவுன்ஸ்? 1 cup = how many ounces in Tamil | ounce meaning in tamil

அவுன்ஸ் என்றால் என்ன? ஒரு கப்புக்கு எவ்வளவு அவுன்ஸ்?அன்புள்ள வாசகர்களே, அவுன்ஸ் என்றால் என்ன என்பதை இந்த பதிவில் நாம் தெரிந்துகொள்வோம். அவுன்ஸ் என்பது ஒரு பவுண்டின் 1/16 ஆகும். இது ஒரு எடை அலகு ஆகும். ஒரு கப்புக்கு எவ்வளவு அவுன்ஸ் என்பது பற்றியும் பார்க்கலாம். ( ounce meaning in tamil )

அவுன்ஸ் என்பது

ஒரு அளவீட்டு அலகு ஆகும்

எத்தனை அவுன்ஸ் ஒரு கப்?

8 அவுன்ஸ்கள் = 1 கப் ஆகும்.

ஒரு கப்புக்கு எவ்வளவு அவுன்ஸ்?

ஒரு கப் என்பது 8 அவுன்ஸ்கள் ஆகும்.

அவுன்ஸ் என்றால் என்ன?

அவுன்ஸ் என்பது ஒரு பல்துறை அளவீட்டு அலகு ஆகும். இது எடை, திரவ அளவு மற்றும் உலோக அல்லது கண்ணாடியின் எடையை அளவிடப் பயன்படுகிறது.

ஒரு அவுன்ஸ் என்பது எத்தனை மில்லி?

ஒரு அவுன்ஸ் என்பது சுமார் 30 மில்லி லிட்டர் ஆகும்.

ஒரு அவுன்ஸ் எவ்வளவு கிராம்?

ஒரு அவுன்ஸ் என்பது 28.35 கிராம் எடை உடையது.