மாமரத்தின் பயன்கள் மற்றும் முழு தகவல்களும்

மாமரத்தின் பயன்கள் மற்றும் முழு தகவல்களும்

குடும்பம்: அனகார்டியோஸி முக்கனிகளில் ஒன்றான மாங்கனியை தருகின்றன மங்களமான மாமரம் முந்திரி குடும்பத்தை சார்ந்தது. சுமார் 3000 அடி உயரம் கடல் மடத்தில் இருந்து மலை பகுதியில் சாதரணமாக வளரும். காடுகள் , பள்ளத்தாக்குகள், ஆற்றங்கரையில் மாமரம் தானாக வளர்ந்திருக்கும்.(benifits of mango tree in tamil) மாமரத்தில் பலவகையான கலப்பின ரகம்,ஒட்டு ரகம் உள்ளன.உதய மரம்(lanne eoromandelica) சேரான்கொட்டை(semecar pasanacadium) பூந்திகாய்(sapindus emarginatus) முந்தரி(Anacardium occidentale) போன்ற மரங்கள் இதன் குடுப்பதை சேர்ந்தவை. இம்மரம் 50…