108 ஐயப்ப சரண கோஷம் பாடல் வரிகள்

108 ஐயப்ப சரண கோஷம் பாடல் வரிகள்

108 ayyappan saranam lyrics 108 ஐயப்ப சரண கோஷம் பாடி ஆனந்த சித்தன் ஐயன் ஐயப்ப சுவாமி அருள் பெறுக.( 108 ayyappan saranam lyrics ) 108 ஐயப்ப சரண கோஷம் | 108 ayyappan saranam lyrics ஓம் சுவாமியே சரணம் ஐயப்பா ஓம் ஹரிஹர சுதனே சரணம் ஐயப்பா ஓம் கன்னிமூல கணபதி பகவானே சரணம் ஐயப்பா ஓம் சக்தி வடிவேலன் (ஆறுமுகன்) சோதரனே சரணம் ஐயப்பா ஓம் மாளிகைப்புரத்து மஞ்ச…