அயிகிரி நந்தினி aigiri nandini lyrics in tamil

அயிகிரி நந்தினி aigiri nandini lyrics in tamil

அயிகிரி நந்தினி aigiri nandini lyrics in tamil ( aigiri nandini lyrics in tamil  )மகிசாசூரன் எனும் அரக்கனை அழிக்க சக்தி எடுத்த வடிவம் மகிஷாசுரமர்த்தினி ஆகும்.மகிசாசூரன் அசுரனை அழித்த மகிஷாசுரமர்த்தினியின் கோவத்தை சாந்த படுத்த இந்த மகிஷாசுரமர்த்தினி ஸ்தோத்திரம் பாடப்பட்டது மகிஷாசுரமர்த்தினி பாடல் வரிகள் இதோ | அயிகிரி நந்தினி பாடல் வரிகள் தமிழில் | mahishasura mardini lyrics in tamil | aigiri nandini vishwa vinodini | nandini…