புதிய தமிழ் விடுகதைகள் | tamil riddles with answer

புதிய தமிழ் விடுகதைகள் | tamil riddles with answer

புதிய தமிழ் விடுகதைகள் | tamil riddles with answer 1.  பறந்து செல்லும் ஆனால் பறவையும் அல்ல பால் கொடுக்கும் ஆனால் விலங்கும் அல்ல அது என்ன ? விடை : வௌவால் 2. பச்சை கீரை பொரிக்க உதவுவது . வழுக்க உவுதவும் . அது என்ன ? விடை : பாசி 3. பேப்பர் கிடையாது வாய்பாடு தெரியாது . கணக்கிலோ புலி அது என்ன விடை : கால்குலேட்டர் 4. பணத்தை…